Visie, missie en kernwaarden

Krullevaar-7821Visie

Klaar voor de toekomst

Wij zien een continu veranderende maatschappij waar veel wordt verwacht van kinderen. De Krullevaar voorziet in 21e eeuwse kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om in de toekomst succesvol deel te nemen aan deze maatschappij. We zien ICT als waar­devol instrument voor ons onderwijs. ICT zorgt voor inzicht in groeiresultaten, uitdaging voor ieder individu en ruimte om beter te begeleiden en te coachen.

We leren kinderen dat verschillen waardevol zijn en dat je meer kunt bereiken dan alleen. We geloven dat ieder kind behoefte heeft aan veiligheid en een vertrouwde omgeving om optimaal tot leren te komen. Op de Krullevaar staat de behoefte van de leerling centraal. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces en kan het beste uit zichzelf halen. De rol van de leerkracht zien we als coach/begeleider. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen met plezier tot leren komen.

Missie

Wij willen een school zijn waar kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen en dit vol trots laten zien in de maatschappij.

Kernwaarden

Leren waarderen vanuit:

Respect voor iedereen

Verantwoordelijkheid voor elkaar

Erkenning van mogelijkheden en onmogelijkheden

 

Related posts

Groep 5/6

Juf Yvonne werkt  samen met Juf Lisanne. Zij geven met veel plezier les aan de kinderen in groep 5/6 Groep 5 In groep 5 ligt de nadruk op het...

Downloads voor ouders

Alle belangrijke te downloaden documenten vindt u op deze pagina. In onze nieuwsbrief leest u tweewekelijks het laatste nieuws op school –...

Posted

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...