Ouders aan het woord

Ouders en hun motivatie om te kiezen voor de Krullevaar

Ik heb voor de Krullevaar gekozen, omdat dit team specifieke aandacht heeft voor allerlei verschillende leerlingen met allemaal verschillende niveau’s. De diversiteit in de klas krijgt alle aandacht. Het is immers veel leuker dingen te ontwikkelen die je goed kan en de dingen die minder goed lukken te verbeteren.1 juf de hele week in de klas geeft de kinderen rust en de juf kent ze van haver tot gort. Wat mij aanspreekt is het ‘dorpse’, kleinschalige, waardoor ieder kind de aandacht krijgt die het verdient en zich kan ontwikkelen in een uniek individu!

Machteld Zijdel

Ik heb voor de Krullevaar gekozen omdat de passie en het enthousiasme ervan af straalt. Puur op gevoel hebben wij een school gekozen voor onze zoon. Een plek waar hij tot zijn recht zou komen en persoonlijke aandacht voor de kinderen centraal staat. Een duidelijke stip aan de horizon, de doelen die de school wil bereiken en de betrokkenheid van ouders en leerkrachten. Met zijn allen zorgen voor het beste onderwijs voor onze kinderen.

Wat mij aanspreekt aan de Krullevaar is het gevoel van saamhorigheid. De grootte van de school zorgt ervoor dat alle kinderen en leerkrachten elkaar kennen. Iedereen is gelijk en helpt elkaar. Hierdoor leert onze zoon hoe om te gaan met anderen, te delen en samen te leren. Het team van leerkrachten is er voor ieder kind. Het gevoel van geborgenheid op school zorgt ervoor dat onze zoon elke dag zin heeft om naar school te gaan en vol enthousiasme thuis komt.
Laura Brouwer

Wat ons aanspreekt aan de Krullevaar is de kleinschaligheid, persoonlijke aanpak en betrokkenheid. Het is een warme, veilige, maar tegelijkertijd uitdagende omgeving voor onze kinderen. Om die reden hebben we voor de Krullevaar gekozen.

 Jouke Schaap

Related posts

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted