Informatie inschrijven

IMG_1702Elk kind telt!

Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en leert kinderen om mee te doen in de samenleving. Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden die ze later in de maatschappij nodig hebben, en hoe ze die kennis en vaardigheden zelf moeten bijhouden. Zo worden ze steeds competenter. School is dus een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces van uw kind. Wij presenteren u graag onze school.

Om u een goed beeld te geven van onze kleine, authentieke school vindt u op onze website informatie over bijvoorbeeld visie en missie, de verschillende groepen en de inschrijfprocedure. Onze school staat midden in het bruisende hart van de stad Schoonhoven. In deze karakteristieke omgeving staan spelen, leren, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten centraal. Wij bieden modern onderwijs en maken gebruik van eigentijdse middelen. Op de Krullevaar werkt een jong en innovatief team onder leiding van een bevlogen directrice.

Wilt u bij ons komen kijken, de sfeer proeven en een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op, u bent meer dan welkom op onze school aan het Doelenplein nummer 26 in Schoonhoven. Via onze contactpagina kunt u ons een bericht sturen. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 0182382847.

Inschrijfprocedure

Kleuters

Als uw kind twee jaar is, kunt u uw kind inschrijven op onze school. Voordat u dat doet, vinden wij een kennismaking en uitwisseling van informatie tussen de ouders/verzorgers en de school van groot belang. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directie. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school, kunt u vragen stellen en volgt een rondleiding door het gebouw. Een afspraak wordt bij voorkeur onder schooltijd gemaakt, zodat u tijdens de rondleiding de kinderen aan het werk kunt zien. Een unieke kans om de sfeer in de school te ervaren.

Na inschrijving en vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind op school alvast een aantal (halve) dagen naar school om te wennen. Onze school maakt daarover een afspraak met u. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in, dan moet uw kind naar school.
 IMG_0057

Zij-instromende leerlingen

Voor zij-instromende leerlingen is er een vaste procedure. Wij nodigen u van harte uit om een verkennend gesprek aan te gaan met de directeur. Tijdens deze afspraak krijgt u informatie over de werkwijze van onze school en kunt u vragen stellen. U kunt een rondleiding door de school krijgen en iedere klas bezoeken. Indien uw interesse voor onze school is gewekt, volgt een gesprek met onze intern begeleidster. Als onze school kan voldoen aan de specifieke onderwijsbehoefte (zie ons ondersteuningsprofiel) kan onze school akkoord gaan met de inschrijving.

Related posts

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted

Groep 1/2

Juf Lisanne werkt met veel plezier in groep 1/2.   In onze kleuterklas ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Uw kind werkt...

Posted

De Groeiling

De Krullevaar is een school van stichting De Groeiling De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de...

Posted

Groep 5/6

Juf Yvonne werkt  samen met Juf Lisanne. Zij geven met veel plezier les aan de kinderen in groep 5/6 Groep 5 In groep 5 ligt de nadruk op het...