Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele samenleving, waarbinnen er steeds meer verschillende religies en uitgangspunten zijn. In de samenleving wordt verschillend gedacht over geloven. Wij respecteren die verscheidenheid. Wij staan open voor ieders eigenheid, met behoud van onze eigen identiteit, die een plaats heeft binnen de traditie van het Katholieke geloof. Onderwijs moet een leerling helpen zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen endient er tevens zorg voor te dragen dat hij of zij een volwaardig participerende burger in een dynamische maatschappij wordt. Alle leergebieden die we aanbieden, delen in deze opdracht en iedereen die werkzaam is binnen onze schoolorganisatie vervult zijn taak op professionele wijze om dit te realiseren.

Processed with Moldiv

Related posts

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted

Groep 1/2

Juf Lisanne werkt met veel plezier in groep 1/2.   In onze kleuterklas ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Uw kind werkt...

Posted

Onderwijs op maat

Wij bieden “Onderwijs op maat” De ontwikkeling van uw kind volgen we vanaf de kleutertijd tot de overstap naar het voortgezet...

Posted