Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele samenleving, waarbinnen er steeds meer verschillende religies en uitgangspunten zijn. In de samenleving wordt verschillend gedacht over geloven. Wij respecteren die verscheidenheid. Wij staan open voor ieders eigenheid, met behoud van onze eigen identiteit, die een plaats heeft binnen de traditie van het Katholieke geloof. Onderwijs moet een leerling helpen zijn/haar eigen talenten te ontwikkelen endient er tevens zorg voor te dragen dat hij of zij een volwaardig participerende burger in een dynamische maatschappij wordt. Alle leergebieden die we aanbieden, delen in deze opdracht en iedereen die werkzaam is binnen onze schoolorganisatie vervult zijn taak op professionele wijze om dit te realiseren.

Processed with Moldiv

Related posts

Groep 3/4

  Juf Mariska werkt graag met de kinderen van groep 3/4 Groep 3 Uw kind leert lezen in groep 3. Een spannende en leerzame periode. Een...

Groep 7/8

Juf Marina geeft aan groep 7/8 vol enthousiasme onderwijs Groep 7 In groep 7 worden procenten geïntroduceerd. De leerlingen leren kortingen en de...