Combinatieklassen

Combinatieklassen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. Dit betekent voor uw kinderen duidelijke kaders en een gedegen zorgstructuur. Ons team bestaat uit leerkrachten die geschoold zijn om in een combinatieklas te werken.

De leerlingen in een combinatieklas moeten veel meer zelfstandig werken, zonder directe begeleiding van de leerkracht, en leren plannen. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen geven, passen onze leerkrachten in de combinatieklas uiteenlopende werkvormen toe die voor beide groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd zijn.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatieklas weinig invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind. Uw kind leert niet meer of minder dan een kind dat met alleen leeftijdgenoten in de klas zit. Er is geen kwaliteitsverschil aangetoond en wie voor een combinatieklas staat, blijkt nauwelijks anders te werken dan wie een ‘enkelvoudige’ klas heeft.

Sociaal gezien levert het vooral voordelen op. Door de steeds wisselende samenstellingen van de groepen, leren onze kinderen elkaar goed kennen. Er ontstaan vriendschappen met jongere én oudere kinderen en elk jaar is er weer kans op een nieuwe vriendschap.

 

Related posts

Groep 1/2

Juf Lisanne werkt met veel plezier in groep 1/2.   In onze kleuterklas ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Uw kind werkt...

Posted

Groep 3/4

  Juf Mariska werkt graag met de kinderen van groep 3/4 Groep 3 Uw kind leert lezen in groep 3. Een spannende en leerzame periode. Een...

Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling...

Posted