Groep 7/8

Krullevaar-7552Juf Marina geeft aan groep 7/8 vol enthousiasme onderwijs

Groep 7

In groep 7 worden procenten geïntroduceerd. De leerlingen leren kortingen en de nieuwe prijs berekenen (handig, schattend of via de 1%regel). Ook de relatie tussen procenten, breuken en verhoudingen wordt gelegd. In groep 7 wordt de rekenmachine geïntroduceerd. De leerlingen maken berekeningen met hele getallen en kommagetallen. Ook maken ze van een deling en een breuk een kommagetal.

Op het gebied van werkwoordspelling worden doelen gesteld:

• Juiste vorm van de persoonsvorm.
• Werkwoordelijk gezegde.
• Grammaticale personen: eerste, tweede, derde persoon enkelvoud en meervoud.
• Zelfstandige werkwoorden en hulpwerkwoorden.
• Voltooid deelwoord.
• Infinitief.
• Gebiedende wijs

De kinderen krijgen op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij ze gestructureerd samenwerken in twee- of viertallen.

Groep 8krs2022

In groep 8 komen getallen groter dan een miljoen en het begrip miljard aan de orde. Bij het afronden van grote worden ook kommagetallen gebruikt (1,2 miljoen). In groep 8 werken leerlingen aan het handig en schattend optellen en aftrekken tot en met 1.000.000. En het rekenen met kommagetallen. Het cijferend optellen en aftrekken loopt tot 100.000 . De leerlingen werken met tienden, honderdsten en duizendsten. Door het plaatsen van getallen op de getallenlijn kunnen leerlingen bepalen welke kommagetallen dicht bij elkaar in de buurt liggen. Leerlingen leren het vereenvoudigen van breuken en eruit halen van helen. Nieuw is het vermenigvuldigen en delen met breuken. Ook leren ze de relatie tussen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen.

Op het gebied van taal zijn er binnen taalbeschouwing leerdoelen als: inhoudswoorden, functiewoorden, telwoorden, wederkerend voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord. We zijn in groep 8 gericht op de overgang naar de middelbare school. Met name op het gebied van taal is het van groot belang deze stap zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook huiswerk en omgaan met een agenda zijn dagelijkse terugkerende onderdelen van het lesprogramma. We willen kinderen hier zelf verantwoordelijk voor maken. Het is van groot belang dat er leerlingen een start maken met het plannen van huiswerk.

 

Groep 7/8

Groep 7/8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. Het doel van dit kamp is groepsvorming. De kinderen ervaren elkaar in een andere setting dan het “schoolse” en dat schept een band. De kinderen hebben hier gedurende het schooljaar veel profijt van. Als je het naar je zin hebt in een groep, ga je respectvol met elkaar om. Je houdt rekening met elkaar en dat draagt bij aan het welbevinden van ieder kind. Dit welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen.

 

DSC_0233

 

 

 

 

DSC_0331

 

 

 

 

Aan het einde van het schooljaar maken we zelf een musical. We bedenken een verhaallijn en schrijven scènes die daarbij passen. We maken de attributen die nodig zijn en binnen een digitale omgeving ontwerpen we de achtergronden van de scènes. Alle liedjes die we aan de musical toevoegen zijn bekende popnummers. Soms herschrijven we die nummers zodat de liedjes nog beter aansluiten bij het verhaal. De voorstelling wordt gehouden in het Artotheater, een bijzonder sfeervolle omgeving. Na de musical vieren we het eindfeest en neemt groep 8 afscheid van de basisschool.

 

DSC_0426

Related posts

Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool Wij zijn een Gezonde school! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School...

Posted

Groep 5/6

Juf Yvonne werkt  samen met Juf Lisanne. Zij geven met veel plezier les aan de kinderen in groep 5/6 Groep 5 In groep 5 ligt de nadruk op het...

Combinatieklassen

Combinatieklassen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen...

Posted