Groep 5/6

Juf Yvonne werkt  samen met Juf Lisanne. Zij geven met veel plezier les aan de kinderen in groep 5/6

Groep 5

Krullevaar-7766In groep 5 ligt de nadruk op het automatiseren en memoriseren van de tafelsommen. Hierna vermenigvuldigen de leerlingen met tientallen en samengestelde getallen. In groep 5 leren de leerlingen alle deeltafels t/m 10 en het delen met rest. In het tweede deel van het schooljaar delen ze ook met grote getallen, waarbij steeds de relatie met de deeltafels t/m 10 wordt gelegd. Verder leren de leerlingen het lezen, interpreteren van een staafgrafiek en een lijngrafiek.

Op het gebied van taal ligt het accent op vergroten van woordenschat en begrip van teksten vanuit taalbeschouwend onderwijs. Verschillende tekstsoorten komen aan bod, denkend aan verhalend, informatief, instructief en bijvoorbeeld betogend. De leerlingen verkennen de tekens in teksten en alfabetiseren op eerste, tweede en derde letter. Vanzelfsprekend vormt spelling een onderdeel van het talige aanbod.

Groep 6

In groep 6 worden, binnen de lijn getalbegrip, de kommagetallen geïntroduceerd. Meetcontexten (lengte, inhoud en gewicht) geven de kommagetallen betekenis. De leerlingen gebruiken de tienden en honderdsten. In groep 6 worden de breuken geïntroduceerd en start de begripsvorming rond breuken. Bij de eerste bewerkingen met breuken berekenen de leerlingen een deel van en hoeveelheid of afstand. Verder leren de leerlingen het lezen en interpreteren van o.a. de cirkeldiagram en de pictogram. Daarnaast leren ze verhoudingen toepassen in verschillende situaties en rekenen met behulp van de verhoudingstabel.

Op het gebied van taal wordt taalbeschouwing verder uitgebreid. In groep 6 wordt een start gemaakt met werkwoordspelling, een belangrijk onderdeel van ons taalonderwijs. De leerlijn biedt grammaticale begrippen en inzicht in relaties tussen zinsdelen. Dit zijn voorwaarden voor het correct schrijven van de uitgangen bij werkwoordspelling. Vanzelfsprekend vormt spelling van woorden een groot onderdeel van het lesprogramma.  In groep 6 starten de leerlingen met de topografie van Nederland. Dit betekent dat er huiswerk meegaat om die topografie te leren.

 

 

 

 

Related posts

Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool Wij zijn een Gezonde school! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School...

Posted

Groep 3/4

  Juf Mariska werkt graag met de kinderen van groep 3/4 Groep 3 Uw kind leert lezen in groep 3. Een spannende en leerzame periode. Een...