Groep 3/4

IMG_1698

Lezen met juf Mariska.

 

Juf Mariska werkt graag met de kinderen van groep 3/4

Groep 3

Uw kind leert lezen in groep 3. Een spannende en leerzame periode. Een belangrijke tijd. Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3 van de basisschool. Ook de Krullevaar maakt graag gebruik van deze methode waarin de leerlijnen technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en leesbevordering stevig verankerd zijn. Daarmee geeft de Krullevaar de beste basis aan onze kinderen. Met Veilig leren lezen werkt juf Mariska volledig opbrengstgericht. Dat doet zij door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en onze kinderen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Naast het leren lezen, werken de kinderen dagelijks aan rekenvaardigheden. Er wordt gewerkt aan getalbegrip van hele getallen tot 100. In groep 3 worden de eerste erbij en erafsituaties aangeboden via de bussommen en de pijlsommen. Aan het eind van groep 3 rekenen kinderen tot en met 20 en automatiseren ze de splitsingen en de sommen tot en met 10. Daar blijft het niet bij. Ook komen geld, tijd, meten en meetkunde aan bod.

Vanzelfsprekend is er veel meer te doen. De kinderen krijgen onder andere nog natuurlessen, muziek, handvaardigheid. Ook krijgen zij les in sociaal emotionele ontwikkeling, gym en tekenen.

Groep 4

In groep 4 wordt het aanvankelijk leesproces een technisch leesproces. Kinderen leren steeds meer woorden lezen. Het is van groot belang dat zij leeskilometers maken en dat zij weten waar ze over lezen, leesbegrip staat aan de basis van veel vakken!

Rekenlessen staan onder andere in het teken van: getalbegrip tot 1000, optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van vermenigvuldiging. Hier vindt het automatiseren plaats dat uiteindelijk memoriseren van tafelsommen moet worden. Ze oriënteren zich op het gebied van deelsommen. De leerkrachten zullen de relatie met vermenigvuldigingen leggen. Vanzelfsprekend gaat uw kind in groep 4 op het gebied van geld, tijd, meten en meetkunde opdrachten maken. Klokkijken staat centraal. In groep 4 leren de kinderen de hele en halve uren af te lezen op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. Daarnaast werken de kinderen met de maand en jaarkalender.

Krullevaar-7789

Begrijpend lezen wordt geïntroduceerd. Er worden strategieën aangeboden om teksten beter te kunnen begrijpen. Hier houdt het niet op. Natuurlijk krijgt uw kind in groep 4 ook andere vakken aangeboden. denk aan : natuur, gym, handvaardigheid, muziek en bijvoorbeeld engels.

Related posts

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...

Groep 1/2

Juf Lisanne werkt met veel plezier in groep 1/2.   In onze kleuterklas ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Uw kind werkt...

Posted

Contact

Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze school. Onze deur staat altijd voor u open. Email adres...

Posted