Downloads voor ouders

Alle belangrijke te downloaden documenten vindt u op deze pagina.

In onze nieuwsbrief leest u tweewekelijks het laatste nieuws op school – en groepsniveau. Onze schoolgids voorziet u van praktische informatie over ons onderwijs. De schoolgids is een levend document: verandering betekent een aanpassing in de gids. Het schoolplan hebben wij ingericht voor de periode van 2016-2020. Vanuit het strategisch beleidsplan van de Groeiling hebben wij als team de thema’s aan onze school gekoppeld en het schoolplan ingericht. In het schoolplan van de Krullevaar vindt u onze visie op ons onderwijs, inclusief plannen en doelstellingen (ontwikkeling) voor een periode van vier jaar (2016-2020). De thema’s in het schoolplan bepalen de inhoud van onze studiedagen en van onze dagelijkse praktijk. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd. Het jaarplan betreft de thema’s die opgepakt worden in het lopende schooljaar en hangt onder het schoolplan. Een evaluatie van dit jaarplan vindt u in het jaarverslag.

1Nieuwsbrief

Open hier de Nieuwsbrief  van 18 augustus 2017  Open hier de Nieuwsbrief  van 12 september 2017  Open hier de Nieuwsbrief  van 26 september 2017 Open hier de Nieuwsbrief  van 13 oktober 2017  ]Open hier de Nieuwsbrief  van 31 oktober 2017  ]Open hier de Nieuwsbrief  van 14 november 2017  Open hier de Nieuwsbrief  van 1 december 2017  Open hier de Nieuwsbrief  van 15 december 2017  Open hier de Nieuwsbrief  van 21 december 2017 Open hier de Nieuwsbrief  van 26 januari 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 9 februari 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 21 februari 2018  Open hier de Nieuwsbrief  van 13 maart 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 3 april 2018Open hier de Nieuwsbrief  van 20 april 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 18 mei 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 7 juni 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 19 juni 2018 Open hier de Nieuwsbrief  van 3 juli 2018Open hier de Nieuwsbrief  van 24 augustus 2018

2Schoolgids

Open hier de Schoolgids 2017-2018

3Schoolplan 2016-2020

Open hier het Schoolplan 2016-2020.

4Onderlegger Schoolpan 2016-2020

Open hier de Onderlegger Schoolplan 2016-2020.

5School Ondersteunings Profiel

Open hier het School Ondersteunings Profiel.

6Jaarplan

Open hier het Jaarplan 2017-2018

7Jaarverslag

Open hier het Jaarverslag 2016-2017

8Verlofaanvraag

Open hier het Verlofaanvraagformulier. Open hier de regels ten aanzien van dit verlof.

9Activiteitenkalender

Open hier de Activiteitenkalender 2017-2018Open hier de Activiteitenkalender 2018-2019

10Vakantierooster en vrije dagen

Open hier het Vakantierooster en de vrije dagen in het schooljaar 2017-2018. Open hier het Vakantierooster en de vrije dagen in het schooljaar 2018-2019

11Persoonlijke gegevenslijst

Open hier  de persoonlijke gegevenslijst

12Notulen MR

Open hier de notulen van de MR  van 6 juni 2016 Open hier de notulen van de MR  van 10 oktober 2016 Open hier de notulen van de MR  van 12 december 2016 Open hier de notulen van de MR  van 16 januari 2017 Open hier de notulen van de MR  van 20 maart 2017 Open hier de notulen van de MR  van 22 mei 2017 Open hier de notulen van de MR  van 19 juni 2017

13Belangrijke documenten voor ouders

Open hier de link van het document  “Veiligheid op de Krullevaar (fysiek, sociaal, media en Kanjer)”.
 

 

Related posts

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...

Onderwijs op maat

Wij bieden “Onderwijs op maat” De ontwikkeling van uw kind volgen we vanaf de kleutertijd tot de overstap naar het voortgezet...

Posted

Combinatieklassen

Combinatieklassen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen...

Posted