De Groeiling

De Krullevaar is een school van
stichting De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Midden-Holland (Het Groene Hart). Er vallen 22 scholen onder het beheer, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Naast de gemeente Gouda zijn scholen in 7 gemeenten gehuisvest. Ruim 5.000 leerlingen volgen onderwijs bij ons en zo’n 530 personeelsleden zetten zich daar voor in.

Het bestuur van De Groeiling bestaat uit twee personen: de heer Jan Kees Meindersma (voorzitter) en mevrouw drs. Els van Elderen (lid college van bestuur). Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt bij die werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en een directiesecretaresse.

De-Groeiling-logo-in-kleur-in-jpegDe Groeiling is op de volgende wijze dagelijks bereikbaar (tussen 08.30 – 17.00 uur):

Postbus 95, 2800 AB Gouda
T 0182 – 67 00 51
secretariaat@degroeiling.nl

 

Missie

De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs vanuit onze katholieke en interconfessionele identiteit aan alle kinderen in Gouda en omstreken. De Groeiling is een professionele en lerende organisatie en werkt aan onderwijsvernieuwing. De Groeiling is een organisatie met oog voor het kind, de ouders en de medewerkers.

Visie

Het bieden van goed en passend onderwijs is voor De Groeiling een duidelijk uitgangspunt, evenals het realiseren van een professionele en lerende organisatie. De gedeelde katholieke identiteit en de wens onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van ieder kind, sluiten daar bij aan. De relatie met de omgeving is belangrijk, net als aandacht hebben voor de personeelsleden en hen loopbaanperspectief willen bieden.

 

 

Related posts

Team

 Wij zijn een jong en bruisend team  en wij komen met veel plezier naar school om uw kind(eren) onderwijs te geven. Wij vinden het belangrijk dat...

Posted

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted

Groep 1/2

Juf Lisanne werkt met veel plezier in groep 1/2.   In onze kleuterklas ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Uw kind werkt...

Posted