De Groeiling

De Krullevaar is een school van
stichting De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Midden-Holland (Het Groene Hart). Er vallen 22 scholen onder het beheer, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Naast de gemeente Gouda zijn scholen in 7 gemeenten gehuisvest. Ruim 5.000 leerlingen volgen onderwijs bij ons en zo’n 530 personeelsleden zetten zich daar voor in.

Het bestuur van De Groeiling bestaat uit twee personen: de heer Jan Kees Meindersma (voorzitter) en mevrouw drs. Els van Elderen (lid college van bestuur). Het bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en wordt bij die werkzaamheden ondersteund door stafmedewerkers en een directiesecretaresse.

De-Groeiling-logo-in-kleur-in-jpegDe Groeiling is op de volgende wijze dagelijks bereikbaar (tussen 08.30 – 17.00 uur):

Postbus 95, 2800 AB Gouda
T 0182 – 67 00 51
secretariaat@degroeiling.nl

 

Missie

De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs vanuit onze katholieke en interconfessionele identiteit aan alle kinderen in Gouda en omstreken. De Groeiling is een professionele en lerende organisatie en werkt aan onderwijsvernieuwing. De Groeiling is een organisatie met oog voor het kind, de ouders en de medewerkers.

Visie

Het bieden van goed en passend onderwijs is voor De Groeiling een duidelijk uitgangspunt, evenals het realiseren van een professionele en lerende organisatie. De gedeelde katholieke identiteit en de wens onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van ieder kind, sluiten daar bij aan. De relatie met de omgeving is belangrijk, net als aandacht hebben voor de personeelsleden en hen loopbaanperspectief willen bieden.

 

 

Related posts

Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling...

Posted

Groep 5/6

Juf Yvonne werkt  samen met Juf Lisanne. Zij geven met veel plezier les aan de kinderen in groep 5/6 Groep 5 In groep 5 ligt de nadruk op het...