Profiel

De Krullevaar is een kleine, sfeervolle basisschool in het hartje van Schoonhoven. De samenstelling van de leerling-populatie is een afspiegeling van de directe omgeving. Wij bieden onze leerlingen een verbindende schoolcultuur en streven naar gezamenlijkheid (wij-gevoel). De Krullevaar beschikt over een goede zorgstructuur en heeft betrokken ouders als educatief partner. De instructie en de verwerking van het lesaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Wij bieden onderwijs op maat waarbinnen ruimte is voor ieder talent.

Ontdek jouw plek in de wereld!

Ieder kind is uniek! Op De Krullevaar laten we kinderen met plezier ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. We geven kinderen wat ze nodig hebben en stemmen ons onderwijs hierop af. Dankzij ons leren kinderen samen te werken, kritisch en creatief te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes. Ze vormen een eigen mening en hebben een open, nieuwsgierige blik naar de wereld. Kinderen van de Krullevaar zijn klaar voor toekomst. Zij zijn trots op wie ze zijn en zij doen wat bij ze past.

IMG_0113

 

 

 

Related posts

Onderwijs op maat

Wij bieden “Onderwijs op maat” De ontwikkeling van uw kind volgen we vanaf de kleutertijd tot de overstap naar het voortgezet...

Posted

Identiteit

De maatschappij van nu kenmerkt zich door een grote verscheidenheid op diverse gebieden. We kunnen spreken van een pluriforme en multiculturele...

Sociale veiligheid

Gezonde school en Kanjerschool Wij zijn een Gezonde school! Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School...

Posted

MR en OR

Medezeggenschap De Medenzeggenschapsraad (MR) heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen...

Posted