Ouders over de Krullevaar

  • Ik kies voor de Krullevaar, omdat ik te spreken ben over de kwaliteit van het onderwijs. Mijn dochter zit nu ongeveer een jaar op Basisschool de Krullevaar en haar prestaties, met name op het gebied van taal, zijn zeer zeker vooruitgegaan. Daarin speelt ook mee dat er binnen de school gestreefd wordt naar talentontwikkeling en excellentie bij de kinderen, want wat is er nu mooier dan een kind stimuleren in wat het goed kan en helpen waar het minder scoort? Daarnaast zie je op Basisschool de Krullevaar dat de leerkrachten, maar ook de directeur en de intern begeleider echt betrokken zijn bij de leerlingen. Ik vind het tevens erg fijn dat je als ouder bij het onderwijs betrokken wordt. Samen ben je toch verantwoordelijk voor de opleiding én opvoeding van het kind. Basisschool de Krullevaar luistert echt naar je en neemt je serieus.
    Carla
    Ouder
  • Tijdens de eerste bijeenkomst voor groep 8, werd ik blij verrast dat het Krullevaar-team de tijd neemt of van ieder kind een toets af te nemen en deze door iemand te laten bekijken die met deze resultaten een zorgplan op maat kon maken. Ieder kind is nu eenmaal uniek en heeft ook zo zijn eigen talenten, maar ook zijn verbeterpunten. Ik denk door gericht en individueel te werken aan deze verbeterpunten met het kind, dat het straks ook goed op zijn plek komt op het Middelbaar school. Ik vind het leuk om te horen van Anne hoe zo’n plan werkt en dat ze precies weet waar, maar vooral hoe ze er aan kan werken! Door zichtbaar op ieders tafeltje het zorgplan te plakken, met de mogelijkheid om hier krulletjes achter te zetten als het doel gehaald is, wordt het leuk voor het kind om doelgericht ergens aan te werken. Anne vindt het fijn dat ze precies weet wat de juf verwacht en wat ze zelf wilt bereiken, omdat zij samen wat doelen gesteld hebben om het nivo van rekenen, spelling en dergelijke omhoog te krijgen. Het is leuk als Anne thuis komt en blij vertelt dat ze weer iets heeft af kunnen vinken op het zorgplan,  omdat ze door een toetsje heeft laten zien dat een punt verbeterd is. Ik weet niet of er al voldoende middelen zijn om elk verbeterpunt op deze wijze aan te pakken dan de klassieke manier en of er altijd tijd is binnen een schooldag,  maar het begin is zeker gemaakt. En ik zou dit ook zeker introduceren in de andere groepen, zodat het niet telkens in groep 8 pas een verassing is, wat het nivo van een groep 8 is, zoals de afgelopen jaren soms te laat werd opgemerkt. Ik vind het goed dat kinderen weten dat na een afgehandelde punt, er mogelijk weer een nieuwe op komt. Kleine, reeële doelen zijn nu eenmaal makkelijker te halen en zal een kind ook zelfvertrouwen geven.
    Ouder
    Petra vd Berg