Ouders over de Krullevaar

  • Ik kies voor de Krullevaar, omdat ik te spreken ben over de kwaliteit van het onderwijs. Mijn dochter zit nu ongeveer een jaar op Basisschool de Krullevaar en haar prestaties, met name op het gebied van taal, zijn zeer zeker vooruitgegaan. Daarin speelt ook mee dat er binnen de school gestreefd wordt naar talentontwikkeling en excellentie bij de kinderen, want wat is er nu mooier dan een kind stimuleren in wat het goed kan en helpen waar het minder scoort? Daarnaast zie je op Basisschool de Krullevaar dat de leerkrachten, maar ook de directeur en de intern begeleider echt betrokken zijn bij de leerlingen. Ik vind het tevens erg fijn dat je als ouder bij het onderwijs betrokken wordt. Samen ben je toch verantwoordelijk voor de opleiding én opvoeding van het kind. Basisschool de Krullevaar luistert echt naar je en neemt je serieus.
    Carla
    Ouder
  • Tijdens een kijkavond van Basisschool de Krullevaar maakte ik kennis met de school. Mij sprak aan dat het een sfeervolle school is met een fijne werkwijze. De school streeft ernaar het maximale uit ieder kind te halen, waarbij natuurlijk gelet wordt op de natuurlijke vermogens van een kind. De groepsvormende activiteiten waren duidelijk zichtbaar in de school. Ik vind het van groot belang dat er wordt gewerkt aan een goed groepsklimaat. Dit ligt immers aan de basis van het onderwijs: een veilige omgeving voor ieder kind. Basisschool de Krullevaar streeft ernaar het maximale uit ieder kind te halen. Ze kijkt daarbij echt naar wat een individuele leerling aankan. De kinderen vertelden mij dat er verschillende instructiegroepen zijn. De leerkrachten letten goed op wat ieder uniek kind nodig heeft en zij komen tegemoet aan die onderwijsbehoefte.
    Anoniem
    Ouder